Mediator Sądowy

O firmie

Firma prowadzi mediacje w pełnym zakresie oferując pojednanie zwaśnionych stron na płaszczyźnie rodzinnej, cywilnej oraz gospodarczej. Ważnym kierunkiem działań jest świadczenie mediacji w środowisku szkolnym – tam gdzie konflikty występują najczęściej i przybierają w zależności od czasu trwania intensywny charakter. Mediacje stanowią alternatywę dla kosztownych i trwających niekiedy latami postępowań sądowych. Strony sporu uczestniczą w rozmowie, której celem jest przedstawienie istoty konfliktu,  przedstawienie możliwych korzyści. Zadaniem mediatora jest wysłuchanie obu stron i przedstawienie sposobu rozwiązania konfliktu. Skuteczność mediacji zależy od kompetencji osoby prowadzącej rozmowy jej przygotowania naukowego oraz doświadczenia. Wiele sporów np.: rodzinnych ma niemalże identyczne podłoże. Podczas separacji rodziców istnieje śliny spór o prawo do opieki nad dzieckiem.  W takich przypadkach czas odgrywa bardzo ważną rolę – sprawy sądowe trwające kilka, kilkanaście miesięcy utrzymują rodzinę w narastającym konflikcie – ze względu na niejasną sytuację prawną. Mediacje pozwalają skrócić ten czas nawet do kilkunastu dni. Zachęcam Państwa do odwiedzenia mojej trony internetowej http://www.mediatorwlodz.pl gdzie opisane szczegółowo zostały procedury mediacji. Na stronie znajduje się wniosek, które należy wypełnić w celu rozpoczęci procesu.

Produkty

  • mediacje rodzinne
  • mediacje cywilne
  • mediacje szkolne i równieśnicze