Dzisiaj jest: 22.11.2019, imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Droga wodna z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie coraz bliżej

Dodano: miesiąc temu Czytane: 579

.

Droga  wodna z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie coraz bliżej


Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku wykonały już Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącą budowy stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.


W skład Stopnia wodnego Pisz wejdą 2 oddzielne budowle: śluza żeglugowa zlokalizowana na nowo wybudowanym korycie rzeki oraz jaz, przepławka dla ryb i Mała Elektrownia Wodna (MEW) —zlokalizowane w istniejącym obecnie korycie rzeki Pisa. Budowa stopnia wodnego pozwoli na ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Roś, co przyczyni się także do poprawy warunków bytowania roślin i zwierząt jak również warunków żeglugi i uprawiania sportów wodnych.

Ponadto celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stopnia wodnego na rzece Pisie, powstanie baza sprzętowo-remontowa z następującymi obiektami:
- Budynek biurowy z zapleczem socjalno
- sanitarno
- gospodarczym z pomieszczeniem magazynowym. technicznym i magazynem powodziowym oraz pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały do obsługi stopnia,
- Budynek sterowni, który zostanie wyposażony w urządzenia zapewniające łączność wewnętrzną i zewnętrzną, łączność radiową dla obsługi drogi wodnej, łączność ze stacjami pomiarowymi zlewni i jednostkami sprawującymi osłonę hydrologiczną dla uzyskania prognoz dopływów oraz z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za ochronę przed powodzią.

Wody Polskie podpisały także umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji udrożnienia szlaku żeglownego Pisz-- Warszawa.
Termin realizacji zadania to 29 listopada br. W zakres koncepcji wchodzi:
■ określenie niezbędnego zakresu zadań do wykonania w celu przygotowania szlaku żeglownego do pełnienia swojej funkcji w aktualnych uwarunkowaniach turystyki wodnej i innych potrzeb i celów poza turystyką,
■ dobranie odpowiednich rozwiązań technicznych chroniących przed powodzią oraz łagodzących skutki suszy na obszarach przyległych do rzeki Pisy,
■ wskazanie lokalizacji i opracowanie rozwiązań technicznych budowli i urządzeń hydrotechnicznych,
■ analiza społeczno-gospodarcza przedsięwzięcia,
■ określenie kosztów Inwestycji,
■ określenie zakresu prac budowlanych związanych z realizacją Inwestycji,
■ analiza i ocena zgodności Inwestycji z wymogami prawnymi i środowiskowymi, w tym szczególnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej,
■ opracowanie wytycznych do projektowania,
■ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).

Wyłoniony jest także wykonawca na opracowanie zadania pod nazwą ,Rozpoznanie i udokumentowanie miejsc limitujących żeglugę na rzekach Pisa i Narew" (głazów i raf kamiennych), w celu umożliwienia bezpiecznej żeglugi. Termin wykonania opracowania to 30 października br.

 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
DOM SPRZEDAM *** OKAZJA *** DZIAŁKA NA MAZURACH - SPRZEDAM ***MIESZKANIE SPRZEDAM***